WAŻNE INFO OD KWATERMISTRZA

W dn. 21.09.2020 Nasz Kwatermistrz – członek Zarządu KS „Dziesiątka” LOK Łódź – Aleksandra Soszka, złożyła pismo następującej treści:

Dla informacji Klubowiczów, Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź