WALNE ZEBRANIE

W związku z faktem uzyskania przez miasto Łódź „czerwonej strefy” oraz obowiązującymi obostrzeniami, które dotyczą wirusa COVID-19 informujemy, że zaplanowane na dzień 24.10.2020 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
NIE ODBĘDZIE SIĘ.

O najbliższym oraz możliwym terminie Wszyscy Członkowie Klubu zostaną poinformowani w kolejnym komunikacie z zachowaniem statutowych terminów.

Zarząd KS ” DZIESIĄTKA” LOK Łódź

Zawody Klubowe 21-10-2020 KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi (PSP, PCZ, Strzelba)

Zapraszamy na Zawody Klubowe, które odbędą się w środę, 21 października 2020r.
o godz10:30 w konkurencjach PSP, PCZ, Strzelba.

ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Klub Strzelecki „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju w Łodzi,
telefon: 538 27 10 10

PROGRAM ZAWODÓW:

● Pistolet Sportowy
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + 10 strzałów ocenianych do jednej tarczy ocenianej
➢ Odległość strzelań: 25m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut
➢ Strzelanie z jednej ręki

● Pistolet Centralnego Zapłonu
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + 10 strzałów ocenianych do jednej tarczy ocenianej
➢ Odległość strzelań: 25m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut
➢ Pistolet, kaliber 9×19 mm

● Strzelba
➢ Strzelanie do 7 celów metalowych
➢ Ilość amunicji: 7 sztuk
➢ Wyniki obliczane metodą Comstock
➢ Strzelba samopowtarzalna +3 sekundy

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź

Zawody Klubowe 20-10-2020 KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi (KDW, KPN, PPN)

Zapraszamy na Zawody Klubowe, które odbędą się we wtorek, 20 października 2020r.
o godz16:30 w konkurencjach KDW, KPN, PPN.

ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Klub Strzelecki „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju w Łodzi,
telefon: 538 27 10 10

PROGRAM ZAWODÓW:

● Karabin Dowolny
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych
➢ Odległość strzelań: 50m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut
➢ Strzelanie z podpórki lub pasa, zamknięte przyrządy celownicze, dopuszcza się korzystanie z lunet obserwacyjnych

● Karabin Pneumatyczny
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych
➢ Odległość strzelań: 10m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut
➢ Dopuszcza się używania osprzętu strzeleckiego w postaci rękawic strzeleckich. Stroje strzeleckie są zabronione.

● Pistolet Pneumatyczny
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych
➢ Odległość strzelań: 10m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź

KURSY SĘDZIOWSKIE 22 X 2020

W porozumieniu z Prezesem Klubu Strzeleckiego KABAR, w dniu 22 X 2020r. planowany jest kurs i egzamin na Sędziego Strzelectwa Sportowego KL III oraz Sędziego Strzelectwa Dynamicznego KL III. Wszyscy chętni, którzy chcą uzyskać licencje sędziowskie powinni w jak najszybszym czasie zarejestrować się :

https://forms.gle/321nWNeHTG5adbRr9

Opłata za kurs to 200 zł, płatne gotówką lub przelewem (w tytule: „kurs sędziego, imię nazwisko”

Stowarzyszenie KABAR w Łodzi
27 1750 0012 0000 0000 2378 7024

Zarząd KS „DZIESIĄTKA” LOK Łódź

WAŻNE TERMINY ORGANIZACYJNE

W celu usprawnienia organizacji strzelnicy, podajemy kilka bardzo ważnych terminów:

30 IX, 5 X, 7 X 2020 r. w godzinach od 11:00 do 13:00, dziesięciometrowa oś pneumatyczna jest zarezerwowana.

30 IX, 7 X 2020 r. od godziny 16:30 odbędzie się szkolenie do patentu strzeleckiego z obsługi karabinu pneumatycznego.

5 X 2020 r. (poniedziałek) – od godziny 18:00 strzelnica będzie nieczynna

12 X 2020 r. od godziny 18:00 odbędzie się wewnętrzny Egzamin na patent strzelecki

16 X 2020 r. z powodu rezerwacji obiektu Strzelnicy wszelkie treningi są w tym dniu odwołane.

20 X i 21 X 2020 r. (wtorek i środa) Odbędą się Zawody Klubowe (P, K, S)

22 X 2020 r. W porozumieniu z Prezesem Klubu Strzeleckiego KABAR, planowany jest kurs i egzamin na Sędziego Strzelectwa Sportowego KL III oraz Sędziego Strzelectwa Dynamicznego KL III. Wszyscy chętni, którzy chcą uzyskać licencje sędziowskie powinni zgłosić swoją chęć do Prezesa naszego Klubu – Marcina Posmyka.

3 XI 2020 r. od godziny 16:30 w obiekcie naszej Strzelnicy odbędzie się kurs przygotowawczy do egzaminu na Patent Strzelecki. W związku z kursem, strzelania w tym dniu się nie odbędą.

4 XI 2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie dla osób zgłoszonych do egzaminu na Patent Strzelecki. Sam egzamin rozpocznie się o godzinie 11:00. Treningi w tym dniu rozpocząć będzie można dopiero od godziny 16:00.

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź

WAŻNE INFO OD KWATERMISTRZA

W dn. 21.09.2020 Nasz Kwatermistrz – członek Zarządu KS „Dziesiątka” LOK Łódź – Aleksandra Soszka, złożyła pismo następującej treści:

Dla informacji Klubowiczów, Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź, podczas ostatniego zebrania w dniu 19 sierpnia 2020 r., podjął decyzję, że zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w dniu 24 października 2020 r.

Wszelkie wnioski do Walnego Zebrania należy złożyć w formie pisemnej do Kwatermistrza Klubu do końca września 2020 r.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania zostanie opublikowany, w mediach społecznościowych na początku października 2020 r., po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków.

Ze względu na okres pandemii oraz obostrzenia dotyczące liczby osób podczas zgromadzeń Członkowie, którzy chcą być obecni na Walnym Zebraniu, proszeni są o zgłaszanie swojego udziału do Kwatermistrza Klubu najpóźniej do dnia 10 października 2020 r.

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź