Nowe Regulaminy obowiązujące w Klubie

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi informuje, że od Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które odbyło się 29 września 2018 r. obowiązują nowe REGULAMINY

z którymi każdy Członek Klubu powinien się zapoznać. Istotne znaczenie ma Regulamin opłacania składek, który wprowadza nowe regulacje ich opłacania a przypadku braku ich płatności nakłada dodatkowe kary pieniężne. W celu uniknięcia nieporozumień dotyczących opłat oraz naliczania kar za nieterminowe wpłaty, Zarząd uprasza wszystkich Członków Klubu o jak najszybsze zapoznanie się z nowymi zasadami płatności składek ujętych ww. Regulaminie.

CENNIK DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP SZKOLNYCH

STRZELANIE Z BRONI PALNEJ

 • Treningi dla szkół mogą odbywać się w dni klubowe, z wyłączeniem terminów zawodów w godzinach 12:30 – 15:30
 • Grupa zorganizowana prowadząca trening pod okiem własnego instruktora, korzystająca z własnej broni i amunicji zobowiązana jest do wniesienia opłaty za wykorzystanie osi strzeleckiej. Opłata ta wynosi: 20 zł za jeden tor strzelecki (jedno stanowisko), za każdą rozpoczętą godzinę. Instruktor prowadzący trening musi być zaakceptowany przez Zarząd Klubu.W przypadku, kiedy strzelający są klubowiczami KS „Dziesiątka” LOK Łódź opłata za jeden tor wynosi 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Grupa zorganizowana, która nie posiada własnego instruktora wykorzystuje broń i amunicję klubową.Opłata za serię 15 strzałów z amunicji bocznego zapłonu (5,6 mm) wynosi 20 zł.
 • Każda grupa zorganizowana zobowiązana jest zgłosić się z 3 dniowym wyprzedzeniem, a w dniu strzelania dostarczyć papierową listę strzelających.

STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ

 • Treningi dla szkół mogą odbywać się w dni klubowe, z wyłączeniem terminów zawodów w godzinach 10:00 – 18:00.
 • Grupa zorganizowana prowadząca trening pod okiem własnego instruktora, korzystająca z własnej broni i śrutu zobowiązana jest do wniesienia opłaty za wykorzystanie osi strzeleckiej. Opłata ta wynosi: 5 zł od osoby.
 • Grupa zorganizowana, która nie posiada własnego instruktora wykorzystuje broń i amunicję klubową. Opłata za 15 sztuk śrutu wynosi 10 zł. W przypadku, kiedy strzelający są klubowiczami KS „Dziesiątka” LOK Łódź ponoszą jedynie opłatę za wykorzystany śrut, cena za 15 sztuk wynosi 1 zł.
 • Każda grupa zorganizowana zobowiązana jest zgłosić się z 3 dniowym wyprzedzeniem, a w dniu strzelania dostarczyć papierową listę strzelających.

Wszystkie opłaty uiszczane są w Klubie wyłącznie gotówką po skończonym strzelaniu.

Ogłoszenia para-fajne

Errata:

Kilka ogłoszeń:

 1. 29 IX br. o godz. 11:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków naszego klubu.
 2. W miesiącu wrześniu na zawodach klubowych nadal nie będzie zawodów przy użyciu strzelby gładkolufowej. Wielki powrót strzelby jest zaplanowany na październik;
 3. Errata: Zawody wyjazdowe w październiku zaplanowane na 27, odbędą się w Luszynie, wkrótce więcej informacji. Termin zawodów został ostatecznie ustalony na 20 października;
 4. W październiku rusza nowa edycja Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej, w całkiem nowej formule. Do kalendarza imprez dodaliśmy terminy oraz regulamin zawodów;
 5. W dniach 24 i 26 IX w godzinach 9:30 – 14:00 oś 10m (dla broni pneumatycznej) będzie we władaniu ZSP13 – młodzież będzie namiętnie dziurawić duże ilości tarcz,;
 6. W dniach 19 IX, 26 IX, 3 X, 10 X, 17 X, 24 X w godzinach 17:00-18:00, odbędą się zawody o nazwie „10 strzałów dla Niepodległej”. Treningi w tym czasie będą ograniczone do oglądania, jak zawodnicy uczestniczący w tych zawodach strzelają po 10 kulek, aby uczcić 100-lecie odzyskania Niepodległości.
 7. Zachęcamy do sprawdzania kalendarza imprez, w którym na bieżąco będą umieszczane informacje o wydarzeniach odbywających się na naszej strzelnicy.
 8. Informujemy, że szkoły i grupy zorganizowane, które nie maja zarezerwowanego terminu treningu w kalendarzu imprez, mogą zostać nie dopuszczone do stanowisk strzeleckich.

W imieniu Zarządu Klubu, Król Lulian

Legitymacje Prowadzącego Strzelanie

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź informuje, że w siedzibie Klubu są do odbioru legitymacje Prowadzącego Strzelanie. Należy się po nie zgłaszać bezpośrednio do Prezesa Klubu w dniach klubowych.

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź

 

Wyniki zawodów

Zauważyłem, że koniec roku, powoduje nerwowe poruszenie u osób „przedłużających licencje”. Spowodowane to jest koniecznością odnalezienia zawodów którymi można pochwalić się we wniosku. W związku spożywczym 😉 wprowadziliśmy innowację, która to trochę ułatwi – wszystkie komunikaty w jednym miejscu. Dostęp do tego miejsca można uzyskać na 4 sposoby:

 1. klikając tutaj
 2. wchodząc na kalendarz imprez strzeleckich, gdzie znajduje się odnośnik do listy
 3. klikając w link „Zbiorcze wyniki zawodów” w menu bocznym na stronie głównej
 4. klikając w link „Zbiorcze wyniki zawodów” na pasku menu Informacje na stronie głównej

Oprócz tego wyniki w postaci komunikatów, są dopisywane w kalendarzu do wpisów informujących o zawodach.

Król Lulian

Rozpoczęcie cyklu Klubowych Zawodów Dynamicznych 2018 r.

Dzisiaj inauguracja Klubowych Zawodów Dynamicznych 2018 r. Dla tych którzy nie zerknęli na kalendarz zawodów przypomnienie. w poniedziałki dynamikę strzelamy w godz 17:00 – 20:00 (rejestracja do 19:30). W środy dla odmiany dynamizujemy od rana – 9:00 – 12:00 (rejestracja do 11:30). Jeszcze jedna nowość: zawody poniedziałkowe i środowe to dwa osobne starty (każdy będzie miał swój osobny komunikat). Zapraszamy chętnych do dziurawienia tarcz!

Król Lulian

Kalendarz zawodów na 2018 r.

Długo wyczekiwany kalendarz zawodów i imprez strzeleckich na rok 2018, pojawił się na naszej stornie. Ma cokolwiek inną formę niż dotychczas, ale dzięki temu jest chyba bardziej przejrzysty. Na jego plus przemawia jeszcze to, iż komunikaty z zawodów będą umieszczane ww wpisach w kalendarzu – co znakomicie ułatwi ich odszukiwanie na koniec roku (podczas wypełniania wniosków o licencję).

Na razie wpisana jest pierwsza połowa roku, do jutra, powinno mi się udać wklepać resztę, tak aby można było obadać plany na cały rok.

Z lewej strony, poniżej przydanych linków jest widoczny zestaw najbliższych imprez, pełny kalendarz jest dostępny przez menu Informacje/Kalendarz imprez strzeleckich lub po poniższym linkiem.

Kalendarz imprez strzeleckich

Klubowy skryba Król Lulian

Komunikat dla sędziów

Kolegium Sędziów w klubie Strzeleckim „Dziesiątka” LOK w Łodzi, prosi kolegów sędziów o złożenie oświadczeń. Oświadczenia należy składać wg poniższego wzoru, wraz z kopiami posiadanych Licencji Sędziowskich.

Oświadczenie

Niniejszym deklaruję społeczną pracę w zakresie sędziowania na rzecz Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK w Łodzi.

Data ……………….. ……………………………………..
Podpis

Informujemy, iż przedłużenie Licencji Sędziowskiej na następny okres uzależnione jest od uzyskania odpowiedniej liczby punktów za pracę w charakterze sędziego. Sędziowie, którzy złożą deklarację, będą mieli wpisywane punkty w indywidualnych Kartach Pracy Sędziego.

Deklaracje należy składać w terminie do 17 stycznia 2018 r (włącznie) u przewodniczącego Kolegium Sędziów, p. Waldemara Szewczyka, lub u p. Tadeusza Kwiatkowskiego.

 

W imieniu Kolegium Sędziów KS Dziesiątka – Król Lulian