Kalendarz Imprez Strzeleckich

Kalendarz Imprez Strzeleckich

Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK w Łodzi na 2017 rok

 

Dnia

Nazwa Zawodów

Uwagi

STYCZEŃ

30

Szkolna Liga Strzelecka

Runda IV

LUTY

1

Szkolna Liga Strzelecka

Runda IV

6

Zawody Klubowe
w strzelaniu dynamicznym

Pcz

8

20

Szkolna Liga Strzelecka

Runda V

22

22

Zawody Klubowe

Kdw, Psp

25

MARZEC

8

Zawody Klubowe

Kdw, Psp

11

13

Zawody Klubowe
w strzelaniu dynamicznym

Pcz

15

27

Szkolna Liga Strzelecka

Runda VI

29

29

Zawody Klubowe

Kdw, Psp

KWIECIEŃ

1

Zawody Klubowe

Kdw, Psp

10

Zawody Klubowe
w strzelaniu dynamicznym

Pcz

12

19

Otwarte Mistrzostwa LOK (juniorzy
młodsi, młodzicy)

Kdw, Kpn

24

Wojewódzkie
zawody o Puchar Wiosny

Uczniowie,
Ksp, Kpn

26

Zawody Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego

Kdw, Kpn

29

Wyjazdowe
Zawody Klubowe

Kcz, Pcz, S

MAJ

3

Dwubój Obronny LOK

Kdw, Kpn

8

Zawody Klubowe
w strzelaniu dynamicznym

Pcz

10

20

Zawody o Puchar Prezesa
Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK w Łodzi

Kdw, Psp

22

Szkolna Liga Strzelecka

Runda VII

24

31

Zawody Klubowe +
Dzień Dziecka

Kdw, Psp + Kpn

CZERWIEC

3

Zawody Klubowe

Kdw, Psp

5

Zawody Klubowe
w strzelaniu dynamicznym

Pcz

7

19

Szkolna Liga Strzelecka – zakończenie
sezonu,
rozdanie nagród

 

21

Wielobój Obronny LOK

Kdw, Kpn

24

Wyjazdowe Zawody
„Powitanie Lata” (Ozorków)

Ksp, Pcz, S

28

Zawody Klubowe

Kdw, Psp

LIPIEC

1

Zawody Klubowe

Kdw, Psp

10

Zawody o
„Memoriał Gen. Antoniego Hedy”

Pcz

22

Zawody Wojewódzkie w strzelaniu dynamicznym
Mini Rifle IPSC

10:00-15:00
mecz

SIERPIEŃ

26

Zawody Wojewódzkie w strzelaniu dynamicznym
Mini Rifle IPSC

10:00-15:00
mecz

WRZESIEŃ

2

Wyjazdowe
Zawody Klubowe

Kcz, Pcz, S

6

Zawody Klubowe

Kdw, Psp

9

11

Zawody Klubowe
w strzelaniu dynamicznym

Pcz

13

23

Wyjazdowe
Zawody Klubowe

Kcz, Pcz, S

25

Szkolna Liga Strzelecka – rozpoczęcie
nowego sezonu

Runda I

27

PAŹDZIERNIK

2

Zawody Klubowe
w strzelaniu dynamicznym

Pcz

4

11

Zawody Klubowe

Kdw, Psp

14

23

Szkolna Liga Strzelecka

Runda II

25

LISTOPAD

4-10

Tydzień Patriotyczny

Kdw, Kpn

8

Zawody z okazji Święta Niepodległości

Kdw, Kpn

13

Zawody Klubowe
w strzelaniu dynamicznym

Pcz

15

22

Zawody Klubowe

Kdw, Psp

25

27

Szkolna Liga Strzelecka

Runda III

29

GRUDZIEŃ

4

Wojewódzkie
Zwody „Ustrzel Gwiazdkę”

Uczniowie,
Kdw, Kpn

9

WIGILIA KLUBOWA

 

13

Mikołajkowe Zawody Klubowe –
zakończenie roku 2016

Kdw, Psp

16

Wszystkie pozostałe dni, głównie
poniedziałki i środy nie ujęte w ww. kalendarzu imprez,

są dniami treningowymi.

Pcz         – pistolet centralnego zapłonu

Ppn        – pistolet pneumatyczny

Psp         – pistolet sportowy

Kpn        – karabin pneumatyczny

Kdw       – karabin dowolny

Kcz         – karabin centralnego zapłonu

S             – strzelba gładkolufowa

Zawody oznaczone kolorem niebieski – Zawody Wojewódzkie zgłoszone do kalendarza WZSS

Zawody oznaczone kolorem czerwonym – Zawody Klubowe zgłoszone do kalendarza WZSS