Zarząd klubu

Decyzją Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego w dniu 14.11.2015 r. został powołany  skład Zarządu Klubu Strzeleckiego „DZIESIĄTKA” LOK Łódź:

  • Marcin Posmyk – Prezes Klubu
  • Tadeusz Kwiatkowski – Vice prezes
  • Mariusz Szczepaniak– Sekretarz
  • Ryszard Kuźnicki – Skarbnik
  • Aleksandra Soszka – Członek Zarządu
  • Sebastian Czerwiński – Członek Zarządu

Wszyscy obecni na Zebraniu, jednomyślnie, postanowili uhonorować p. Tadeusza Kwiatkowskiego tytułem Honorowego Prezesa Klubu – gratulujemy!