Zarząd klubu

Skład Zarządu Klubu Strzeleckiego „DZIESIĄTKA” LOK Łódź:

  • Marcin Posmyk – Prezes Klubu
  • Aleksandra Soszka – Wiceprezes/Kwatermistrz
  • Barbara Stasiak – Skarbnik
  • Mariusz Szczepaniak – Sekretarz
  • wakat – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Rafał Ciecierski
  • Marek Kin
  • Juliusz Wrzałek

Kierownicy Klubu:

  • Maciej Chojnacki – Kierownik ds. Sekcji Młodzieżowej
  • Juliusz Wrzałek – Kierownik ds. cyfryzacji oraz spraw informatycznych