Informacje o zawodach

Zarząd Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK w Łodzi informuje, że nie ma możliwości zaliczania Zawodów Klubowych w innych terminach niż terminy wykazane w KALENDARZU ZAWODÓW.