Patent Strzelecki

Aktualnie Klub nie prowadzi szkoleń ani egzaminów na Patent Strzelecki.

Przybliżony termin kolejnego szkolenia oraz egzaminu to Wrzesień / Październik 2021r.

Jednocześnie informujemy, że gdy będą nam już znane dokładne terminy, to będą one umieszczone w tym miejscu.