Po Walnym Zebraniu Członków Klubu…

Dziękujemy wszystkim Członkom Klubu oraz gościom za przybycie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zmiany dotyczące Regulaminu Klubu, Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej, które zostały wprowadzone na Zebraniu będą sukcesywnie uzupełniane na stronie w pozostałych zakładkach na stronie Klubu po podjęciu odpowiednich uchwał przez odpowiednie Władze i Organy Klubu.

Zarząd Klubu