Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Strzeleckiego Dziesiątka LOK w Łodzi

Na podstawie Regulaminu Klubu Strzeleckiego Dziesiątka LOK w Łodzi Zarząd Klubu podjął uchwałę nr 13/U/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia terminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Walne Zebranie odbędzie się 25 września 2021 roku
o godzinie 10:30.

W przypadku braku kworum drugi termin zebrania >>> 25 września 2021 roku o godzinie 11:00.

Zgłoszenia wniosków do walnego zebrania przyjmowane będą w dniach i godzinach działania Klubu do 10 września 2021 roku do godziny 20:00 w siedzibie Klubu w formie pisemnej.

Wszystkie wnioski zgłoszone do Walnych Zebrań które nie odbyły się z powodu pandemii zostaną uwzględnione na zbliżającym się Walnym Zebraniu.

Proponowany porządek Zebrania zostanie ogłoszony niezwłocznie po terminie zgłaszania wniosków, nie później jednak niż do 20 września 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Klubu