Jak zostać członkiem klubu ?

Przyjść na strzelnicę ul. Konstantynowska 1 (w poniedziałek lub środę, najlepiej w godzinach 12:00 – 19:00)

Kliknij tutaj aby zobaczyć umiejscowienie Klubu na mapie

Zapoznać się z „Zasadami Bezpieczeństwa”, których trzeba być gotowym ze względu na szczególne warunki uprawiania tego sportu oraz bezwzględnie przestrzegać. Podjąć decyzję i zapisać się!

Składki Klubowe:

Dla uczniów oraz studentów do 26 roku życia (Sekcja Młodzieżowa):

1. Koszt opłaty wpisowej to 30 PLN, zawiera opłatę za wydanie legitymacji klubowej (należy przynieść ze sobą zdjęcie).

2. Składka członkowska wynosi 50 PLN opłacana jest jako składka półroczna, która obowiązuje zgodnie z semestrem szkolnym ustalanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (nie ma obowiązku uczestniczyć w zajęciach regularnie, to nie jest klub zawodowy). Składka nie jest pobierana w lipcu i sierpniu.

3. Całkowity koszt zapisania się do Klubu wraz z półroczną składką członkowską
wynosi 80 PLN.

4. Koszt strzelań dla Klubowiczów jest znacznie niższy niż dla osób spoza Klubu, np. strzelanie z broni pneumatycznej 1 PLN zamiast 10 PLN.

5. Członek Sekcji Młodzieżowej ma również prawo do treningu z broni  palnej w zakresie karabinku sportowego. Obecny koszt takiego treningu uzależniony jest od bieżącej ceny amunicji (obecnie 0,6 PLN za nabój).

Dla pozostałych osób (Sekcja Ogólna):

1. Wpisowe w wysokości 350 zł.

Zawiera wszystkie początkowe opłaty, w tym za wydanie legitymacji (należy przynieść ze sobą zdjęcie) czy też ratę składki członkowskiej za to półrocze, w którym następuje zapisanie się do Klubu (bez względu na miesiąc zapisu od stycznia do czerwca lub od lipca do grudnia). Oznacza to, że kolejną ratę składki płaci się dopiero w kolejnym półroczu

2. Roczna składka członkowska wynosi 240 zł. (płatna w 2 ratach)*

3. Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach Klubu: treningi, strzelanie, prace społeczne na rzecz klubu**

*Zgodnie z ustawą o broni i amunicji oraz uchwałą Zarządu Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK w Łodzi z dnia 18.12.2003 roku składki członkowskie powinny być opłacone jak w punkcie 2 do dnia:

– składkę (120 zł.) za I półrocze do połowy lutego (15.02)

– składkę (120 zł.) za II półrocze do połowy września(15.09).

**Każdy członek klubu posiadający własną broń do celów sportowych lub ubiegający się o jej posiadanie zobowiązany jest do zaliczenia określonej liczby startów w zawodach strzeleckich. Nie ma możliwości zaliczenia zawodów klubowych w innych terminach niż terminy wykazane w KALENDARZU ZAWODÓW. Klub nie jest komercyjny i w znacznym stopniu jest zorientowany na pracę z młodzieżą dlatego też wszelka pomoc i uczestnictwo w życiu Klubu tych członków, którzy są w stanie jej udzielić jest pożądana.