Dostępność Strzelań, Priorytety i Obostrzenia

Informujemy, że w dniach:

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY

Można u nas korzystać z wszelkiego dostępnego w sporcie kalibru broni oprócz karabinów centralnego zapłonu od godziny 12:00 do 20:00

WTORKI I PIĄTKI

Można korzystać jedynie z broni sportowej na amunicję w bocznym zapłonie oraz z broni pneumatycznej od godziny 16:30 do 20:00

Jednocześnie w te dni priorytet ma karabin 50m oraz broń pneumatyczna.

Zapraszamy