Zarząd klubu

Skład Zarządu Klubu Strzeleckiego „DZIESIĄTKA” LOK Łódź:

  • Marcin Posmyk – Prezes Klubu
  • Aleksandra Soszka – Wiceprezes/Kwatermistrz
  • Mariusz Szczepaniak – Sekretarz
  • Maciej Chojnacki – Skarbnik
  • Anna Skrzypczyk – Członek Zarządu
  • Krzysztof Skrzypczyk – Członek Zarządu
  • Igor Żebrowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Juliusz Wrzałek – Przewodniczący
  • Rafał Ciecierski  – Zastępca Przewodniczącego
  • Michał Kotyński  – Sekretarz