Sekcja Ogólna

Do sekcji tej zapisać się mogą osoby po 18 roku życia.

Osoba, która pragnie zapisać się do naszego Klubu do tej sekcji uiszcza opłatę w wysokości 100 PLN obejmującą wpisowe oraz 120 PLN półrocznej składki członkowskiej.

Półroczne Składki Członkowskie są opłacane za okresy:
Od 1 stycznia do 30 czerwca (płatne najpóźniej do 31 marca)
Od 1 lipca do 31 grudnia (płatne najpóźniej do 30 września)

Całkowity koszt zapisania się do Klubu wraz z półroczną składką członkowską wynosi 220 PLN.

Członek Sekcji Ogólnej ma prawo do treningu z broni pneumatycznej oraz palnej. Koszt takiego treningu z broni palnej uzależniony jest od bieżącej ceny amunicji. Członek Sekcji Ogólnej nie ponosi kosztów z tytułu korzystania z osi strzeleckiej oraz instruktora/prowadzącego jednocześnie zobowiązany jest wspierać klub w tzw. pracach społecznych.

Członek Sekcji Ogólnej posiada prawo startu w zawodach organizowanych przez Inne Kluby Strzeleckie zgodnie z ich regulaminami godnie reprezentując swój własny. Członek Klubu ma również prawo do użyczenia stosownego sprzętu strzeleckiego gdy reprezentuje Klub na takich zawodach.

Członek ma prawo do uzyskania pomocy Klubu przy uzyskaniu patentu strzeleckiego oraz licencji zawodniczej po spełnieniu określonych warunków.