Sekcja Młodzieżowa

Do sekcji tej zapisać się mogą osoby uczące się, do ukończenia 26 roku życia.

Osoba, która pragnie zapisać się do naszego Klubu do tej sekcji uiszcza opłatę w wysokości 30 PLN obejmującą wpisowe oraz opłacenie semestralnej składki członkowskiej.

Składka członkowska w wysokości 50 PLN opłacana jest jako składka semestralna, która obowiązuje zgodnie z semestrem szkolnym ustalanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Całkowity koszt zapisania się do Klubu wraz z półroczną składką członkowską wynosi 80 PLN.

Członek Sekcji Młodzieżowej ma prawo do treningu z broni pneumatycznej oraz palnej w zakresie karabinku sportowego. Obecny koszt takiego treningu to 1 PLN za serię treningową z karabinka pneumatycznego, w przypadku treningu z karabinku sportowego uzależniona jest od bieżącej ceny amunicji.

Członek Sekcji Młodzieżowej posiada również prawo startu w zawodach organizowanych przez Klub zgodnie z ich regulaminami, ze szczególnym uwzględnieniem Szkolnej Ligi Strzeleckiej, oraz reprezentowania Klubu na zawodach organizowanych przez inne Kluby. Członek Klubu ma również prawo do wystąpienia do Zarządu o zwrot opłaty wpisowej i/lub użyczenie stosownego sprzętu strzeleckiego gdy reprezentuje Klub na takich zawodach.

Członek ma prawo do uzyskania pomocy Klubu przy uzyskaniu patentu strzeleckiego oraz licencji zawodniczej po spełnieniu określonych warunków.

Koordynatorem ds. Sekcji Młodzieżowej jest Pan Maciej Chojnacki do którego prosimy w pierwszej kolejności kierować wszelkie zapytania.