Zmiana organizacji treningów strzeleckich

Informujemy, iż decyzją Zarządu ulegają zmianie zasady korzystania z osi 50/25 m. w godzinach 10:00 – 12:00.

W dni klubowe (poniedziałek oraz środa) w godzinach 10:00 – 12:00 oś strzelecka 50/25 m. jest zarezerwowana na potrzeby treningów z broni centralnego zapłonu. Treningi grupy młodzieżowej, prowadzone z broni bocznego zapłonu, będą możliwe po godzinie 12:00.

Zorganizowane strzelania dla młodzieży w dni klubowe będą się odbywać do godziny 10:00 lub po godzinie 12:00,  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zarządu Klubu. Informacja o zaplanowanych imprezach – kalendarz imprez.

Odstępstwem od powyższej zasady, są zajęcia dla studentów Uniwersytetu Medycznego (odbywające się w środy, do końca czerwca br.). Harmonogram zajęć Uniwersytetu Medycznego.

Oś strzelecka 10 m. przeznaczona dla broni pneumatycznej, dostępna będzie bez ograniczeń w godzinach pracy Klubu.

Zarząd Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK w Łodzi.