Kurs na sędziego

Ostatnio Sędzia Dredd zgłosił się do naszego klubu i zgłosił zapotrzebowanie na nowych adeptów sztuki sędziowskiej. W związku z tym, mamy ofertę dla członków naszego klubu, w postaci kursu na sędziego III klasy. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się osobiście do kwatermistrza lub telefonicznie na numer klubowy. Oferta dotyczy tylko członków naszego klubu.
Kurs i egzamin odbędzie się 29 07 2020 w Łodzi koszt 150 zł.
Nie gwarantujemy obecności Sędziego Josepha Dredda na kursie i egzaminie.

W imieniu zarządu, Król Lulian.