Głosowanie na delegatów Zjazdu Wojewódzkiego LOK

Uwaga!
W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz wojewódzkich Ligi Obrony Kraju, kluby członkowskie zobowiązane są do wybrania delegatów (spośród członków klubu) celem jego reprezentowania na Zjeździe Wojewódzkim LOK zaplanowanym na 06.06.2021 r.

Wobec powyższego Klub Strzelecki „Dziesiątka” LOK Łódź powinien wybrać 13 delegatów oraz dodatkowo 3 członków komisji skrutacyjnej.

Porządek wyborów jest następujący:
– W dniach 31.05.2021 r. – 02.06.2021 r. klubowicze mogą zgłaszać kandydatury na delegatów oraz członków w/w komisji
– W dniach 03.06.2021 r. – 04.06.2021 r. zaproponowani kandydaci zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody na bycie delegatem
– W dniu 05.06.2021 r., godz. 10:00-14:30 w siedzibie Klubu odbędzie się głosowanie
– W dniu 06.06.2021 r. wybrani delegaci zobowiązani są do udziału w Zjeździe Wojewódzkim LOK

Zarówno osoby kandydujące jak i głosujące, muszą mieć opłaconą składkę członkowską na drugie półrocze 2021 r. (wyjątkowo wpłat można dokonać najpóźniej w dniu głosowania).

Więcej szczegółów w siedzibie Klubu oraz w wiadomości e-mail, którą powinien otrzymać każdy Klubowicz.