Zmiany opłat Sekcji Młodzieżowej

Drodzy Klubowicze

Zmieniliśmy zasady przyjmowania w poczet klubowiczów młodzieży. Zasady zostały ujednolicone i działa to tak jak dla klubowiczów z sekcji ogólnej (przy zachowaniu dotychczasowych składek). Osoby z sekcji młodzieżowej opłacają składkę semestralną a nie półroczną jak sekcja ogólna.

Osoby które mają zaległości powinny je uregulować do czerwca włącznie i od września przechodzą na tryb semestralny.

więcej ……….

Zarząd Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK w Łodzi.