WALNE ZEBRANIE

W związku z faktem uzyskania przez miasto Łódź „czerwonej strefy” oraz obowiązującymi obostrzeniami, które dotyczą wirusa COVID-19 informujemy, że zaplanowane na dzień 24.10.2020 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
NIE ODBĘDZIE SIĘ.

O najbliższym oraz możliwym terminie Wszyscy Członkowie Klubu zostaną poinformowani w kolejnym komunikacie z zachowaniem statutowych terminów.

Zarząd KS ” DZIESIĄTKA” LOK Łódź

Zawody Klubowe 21-10-2020 KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi (PSP, PCZ, Strzelba)

Zapraszamy na Zawody Klubowe, które odbędą się w środę, 21 października 2020r.
o godz10:30 w konkurencjach PSP, PCZ, Strzelba.

ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Klub Strzelecki „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju w Łodzi,
telefon: 538 27 10 10

PROGRAM ZAWODÓW:

● Pistolet Sportowy
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + 10 strzałów ocenianych do jednej tarczy ocenianej
➢ Odległość strzelań: 25m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut
➢ Strzelanie z jednej ręki

● Pistolet Centralnego Zapłonu
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + 10 strzałów ocenianych do jednej tarczy ocenianej
➢ Odległość strzelań: 25m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut
➢ Pistolet, kaliber 9×19 mm

● Strzelba
➢ Strzelanie do 7 celów metalowych
➢ Ilość amunicji: 7 sztuk
➢ Wyniki obliczane metodą Comstock
➢ Strzelba samopowtarzalna +3 sekundy

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź

Zawody Klubowe 20-10-2020 KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi (KDW, KPN, PPN)

Zapraszamy na Zawody Klubowe, które odbędą się we wtorek, 20 października 2020r.
o godz16:30 w konkurencjach KDW, KPN, PPN.

ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Klub Strzelecki „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju w Łodzi,
telefon: 538 27 10 10

PROGRAM ZAWODÓW:

● Karabin Dowolny
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych
➢ Odległość strzelań: 50m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut
➢ Strzelanie z podpórki lub pasa, zamknięte przyrządy celownicze, dopuszcza się korzystanie z lunet obserwacyjnych

● Karabin Pneumatyczny
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych
➢ Odległość strzelań: 10m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut
➢ Dopuszcza się używania osprzętu strzeleckiego w postaci rękawic strzeleckich. Stroje strzeleckie są zabronione.

● Pistolet Pneumatyczny
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych
➢ Odległość strzelań: 10m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź

KURSY SĘDZIOWSKIE 22 X 2020

W porozumieniu z Prezesem Klubu Strzeleckiego KABAR, w dniu 22 X 2020r. planowany jest kurs i egzamin na Sędziego Strzelectwa Sportowego KL III oraz Sędziego Strzelectwa Dynamicznego KL III. Wszyscy chętni, którzy chcą uzyskać licencje sędziowskie powinni w jak najszybszym czasie zarejestrować się :

https://forms.gle/321nWNeHTG5adbRr9

Opłata za kurs to 200 zł, płatne gotówką lub przelewem (w tytule: „kurs sędziego, imię nazwisko”

Stowarzyszenie KABAR w Łodzi
27 1750 0012 0000 0000 2378 7024

Zarząd KS „DZIESIĄTKA” LOK Łódź

WAŻNE TERMINY ORGANIZACYJNE

W celu usprawnienia organizacji strzelnicy, podajemy kilka bardzo ważnych terminów:

30 IX, 5 X, 7 X 2020 r. w godzinach od 11:00 do 13:00, dziesięciometrowa oś pneumatyczna jest zarezerwowana.

30 IX, 7 X 2020 r. od godziny 16:30 odbędzie się szkolenie do patentu strzeleckiego z obsługi karabinu pneumatycznego.

5 X 2020 r. (poniedziałek) – od godziny 18:00 strzelnica będzie nieczynna

12 X 2020 r. od godziny 18:00 odbędzie się wewnętrzny Egzamin na patent strzelecki

16 X 2020 r. z powodu rezerwacji obiektu Strzelnicy wszelkie treningi są w tym dniu odwołane.

20 X i 21 X 2020 r. (wtorek i środa) Odbędą się Zawody Klubowe (P, K, S)

22 X 2020 r. W porozumieniu z Prezesem Klubu Strzeleckiego KABAR, planowany jest kurs i egzamin na Sędziego Strzelectwa Sportowego KL III oraz Sędziego Strzelectwa Dynamicznego KL III. Wszyscy chętni, którzy chcą uzyskać licencje sędziowskie powinni zgłosić swoją chęć do Prezesa naszego Klubu – Marcina Posmyka.

3 XI 2020 r. od godziny 16:30 w obiekcie naszej Strzelnicy odbędzie się kurs przygotowawczy do egzaminu na Patent Strzelecki. W związku z kursem, strzelania w tym dniu się nie odbędą.

4 XI 2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie dla osób zgłoszonych do egzaminu na Patent Strzelecki. Sam egzamin rozpocznie się o godzinie 11:00. Treningi w tym dniu rozpocząć będzie można dopiero od godziny 16:00.

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź

WAŻNE INFO OD KWATERMISTRZA

W dn. 21.09.2020 Nasz Kwatermistrz – członek Zarządu KS „Dziesiątka” LOK Łódź – Aleksandra Soszka, złożyła pismo następującej treści:

Dla informacji Klubowiczów, Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź

Na prośbę Skarbnika załączamy poniżej odpowiedź dotyczącą powyższego pisma:

ODPOWIEDŹ