Rezultaty z Zawodów Klubowych w dn. 11 i 14 IX 2017 r.

Przedstawiamy rezultaty z Zawodów Klubowych, które odbyły się w dniach
11 i 14 października 2017 r.

Komunikat z Zawodów w dn. 11 i 14 X 2017 PSP + KDW

Gratulujemy uczestnikom dobrej zabawy.

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź