WAŻNE INFORMACJE DLA SEKCJI MŁODZIEŻOWEJ

INFORMACJE:


Z uwagi na przypadające w dniu 12.11.2018 święto z okazji Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości (dzień wolny od zajęć), zaplanowane wcześniej zawody Szkolnej Ligii Strzeleckiej zostają przesunięte na dzień 26.11.2018.


Rezultaty Szkolnej Ligii Strzeleckiej:

Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja zespołowa


Harmonogram strzelań Szkolnej Ligii Strzeleckiej poszczególnych szkół …


W dniu 5 grudnia (środa) 2018 r. w godz. 8:45 – 15:45 na Strzelnicy KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi ul. Konstantynowska 1, odbędzie się kolejna edycja Zawodów „Ustrzel Gwiazdkę 2018”.

Zapraszamy:

  • Uczniów szkół wszystkich szczebli z województwa łódzkiego
  • Nauczycieli, Opiekunów zespołów

Regulamin Zawodów „Ustrzel Gwiazdkę 2018″

ZGŁOSZENIA

  • PROSZĘ KORZYSTAĆ Z ZAŁĄCZONEJ  LISTY ZGŁOSZENIOWEJ NAJPÓŹNIEJ DO 21.11.2018
  • Drogą elektroniczną: maciej.chojnacki@ksdziesiatka.pl
  • Osobiście w siedzibie organizatora

PROGRAM (w przypadku znacznej liczby zawodników >80 może się wydłużyć)

  • OKOŁO 08:45 PRZYBYCIE PIERWSZEJ REPREZENTACJI
  • 09:00 – 15:00 STRZELANIA
  • O KOLEJNOŚCI STRZELAŃ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ (nie wszystkie reprezentacje muszą stawić się na jedną godzinę)
  • KOLEJNOŚĆ STRZELAŃ PODANA ZOSTANIE 23.11/24.11 NA STRONIE ORGANIZATORA www.ksdziesiatka.pl
  • Około 15:30 DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź