Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź, podczas ostatniego zebrania w dniu 19 sierpnia 2020 r., podjął decyzję, że zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w dniu 24 października 2020 r.

Wszelkie wnioski do Walnego Zebrania należy złożyć w formie pisemnej do Kwatermistrza Klubu do końca września 2020 r.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania zostanie opublikowany, w mediach społecznościowych na początku października 2020 r., po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków.

Ze względu na okres pandemii oraz obostrzenia dotyczące liczby osób podczas zgromadzeń Członkowie, którzy chcą być obecni na Walnym Zebraniu, proszeni są o zgłaszanie swojego udziału do Kwatermistrza Klubu najpóźniej do dnia 10 października 2020 r.

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź