Zawody Klubowe 20-10-2020 KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi (KDW, KPN, PPN)

Zapraszamy na Zawody Klubowe, które odbędą się we wtorek, 20 października 2020r.
o godz16:30 w konkurencjach KDW, KPN, PPN.

ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Klub Strzelecki „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju w Łodzi,
telefon: 538 27 10 10

PROGRAM ZAWODÓW:

● Karabin Dowolny
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych
➢ Odległość strzelań: 50m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut
➢ Strzelanie z podpórki lub pasa, zamknięte przyrządy celownicze, dopuszcza się korzystanie z lunet obserwacyjnych

● Karabin Pneumatyczny
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych
➢ Odległość strzelań: 10m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut
➢ Dopuszcza się używania osprzętu strzeleckiego w postaci rękawic strzeleckich. Stroje strzeleckie są zabronione.

● Pistolet Pneumatyczny
➢ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej + po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych
➢ Odległość strzelań: 10m
➢ Czas konkurencji: strzały próbne – 5 minut, strzały oceniane – 10 minut

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź