Zawody Klubowe 2021 KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi (psp, pcz, pm, s) – środy

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Strzelnica KS „Dziesiątka” LOK
ul. Konstantynowska 1, 94 393 Łódź
Terminy: 28 kwietnia, 16 czerwca, 21 lipca, 25 sierpnia,
22 września, 20 października, 24 listopada (środy)
Godziny: od 10:30 do 18:30

– Pistolet Sportowy
– Pistolet Centralnego Zapłonu
– Pistolet Maszynowy
– Strzelba

NAGRODY:
● Nagrody przyznawane będą w cyklu rocznym; prowadzony będzie „Roczny Ranking Wyników” dla każdej konkurencji
● Do Rankingu Rocznego zaliczane będzie 6 najlepszych wyników, oddzielnie dla każdej Konkurencji. W Rankingu Rocznym zostaną ujęci wyłącznie Zawodnicy, którzy uzyskali minimum 4 starty z danej konkurencji
● W każdej konkurencji:
miejsca I – VI puchary i dyplomy

Regulamin