Zawody Klubowe 2021 KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi (kdw, kpn, ppn) – wtorki

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Strzelnica KS „Dziesiątka” LOK ul. Konstantynowska 1, 94 – 393 Łódź
Terminy: 27 kwietnia, 15 czerwca, 20 lipca, 24 sierpnia,
21 września, 19 października, 23 listopada (wtorki)
Godziny: od 16:30 do 18:30

– karabin dowolny
– karabin pneumatyczny
– pistolet pneumatyczny

NAGRODY:
● Nagrody przyznawane będą w cyklu rocznym; prowadzony będzie „Roczny Ranking Wyników” dla każdej konkurencji
● Do Rankingu Rocznego zaliczane będzie 6 najlepszych wyników, oddzielnie dla każdej Konkurencji. W Rankingu Rocznym zostaną ujęci wyłącznie Zawodnicy, którzy uzyskali minimum 4 starty z danej konkurencji
● W każdej konkurencji:
miejsca I – VI puchary i dyplomy

Regulamin