CENNIK DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP SZKOLNYCH

STRZELANIE Z BRONI PALNEJ

  • Treningi dla szkół mogą odbywać się w dni klubowe, z wyłączeniem terminów zawodów w godzinach 12:30 – 15:30
  • Grupa zorganizowana prowadząca trening pod okiem własnego instruktora, korzystająca z własnej broni i amunicji zobowiązana jest do wniesienia opłaty za wykorzystanie osi strzeleckiej. Opłata ta wynosi: 20 zł za jeden tor strzelecki (jedno stanowisko), za każdą rozpoczętą godzinę. Instruktor prowadzący trening musi być zaakceptowany przez Zarząd Klubu.W przypadku, kiedy strzelający są klubowiczami KS „Dziesiątka” LOK Łódź opłata za jeden tor wynosi 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
  • Grupa zorganizowana, która nie posiada własnego instruktora wykorzystuje broń i amunicję klubową.Opłata za serię 15 strzałów z amunicji bocznego zapłonu (5,6 mm) wynosi 20 zł.
  • Każda grupa zorganizowana zobowiązana jest zgłosić się z 3 dniowym wyprzedzeniem, a w dniu strzelania dostarczyć papierową listę strzelających.

STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ

  • Treningi dla szkół mogą odbywać się w dni klubowe, z wyłączeniem terminów zawodów w godzinach 10:00 – 18:00.
  • Grupa zorganizowana prowadząca trening pod okiem własnego instruktora, korzystająca z własnej broni i śrutu zobowiązana jest do wniesienia opłaty za wykorzystanie osi strzeleckiej. Opłata ta wynosi: 5 zł od osoby.
  • Grupa zorganizowana, która nie posiada własnego instruktora wykorzystuje broń i amunicję klubową. Opłata za 15 sztuk śrutu wynosi 10 zł. W przypadku, kiedy strzelający są klubowiczami KS „Dziesiątka” LOK Łódź ponoszą jedynie opłatę za wykorzystany śrut, cena za 15 sztuk wynosi 1 zł.
  • Każda grupa zorganizowana zobowiązana jest zgłosić się z 3 dniowym wyprzedzeniem, a w dniu strzelania dostarczyć papierową listę strzelających.

Wszystkie opłaty uiszczane są w Klubie wyłącznie gotówką po skończonym strzelaniu.