Nowe Regulaminy obowiązujące w Klubie

Zarząd KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi informuje, że od Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które odbyło się 29 września 2018 r. obowiązują nowe REGULAMINY

z którymi każdy Członek Klubu powinien się zapoznać. Istotne znaczenie ma Regulamin opłacania składek, który wprowadza nowe regulacje ich opłacania a przypadku braku ich płatności nakłada dodatkowe kary pieniężne. W celu uniknięcia nieporozumień dotyczących opłat oraz naliczania kar za nieterminowe wpłaty, Zarząd uprasza wszystkich Członków Klubu o jak najszybsze zapoznanie się z nowymi zasadami płatności składek ujętych ww. Regulaminie.